ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỌI DOANH NGHIỆP, NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN.

Trung tâm STS là một trong những địa chỉ đáng tin cậy trong việc cung cấp và hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của bạn:

NHÂN SỰ - GIAO TIẾP - BÁN HÀNG - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

PHỤ TRÁCH TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

ThS.Cao Thế Anh - 093.123.63.39

-------------------------------------