BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH ĐÀ LẠT - NỘI DUNG (P2/5)

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TRÍCH LỌC TỪNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội dung 03 (Điều 4 – Quyết định)

NHỰNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

 1. Tuân thủ pháp luật về kinh doanh lữ hành và pháp luật liên quan.
 2. Tư vấn đầy đủ thông tin, trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch.
 3. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng chương trình du lịch đã cam kết bán cho khách du lịch.
 4. Sử dụng dịch vụ uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn để phục vụ khách.
 5. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín trong quan hệ với khách hàng, đối tác.
 6. Hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro khi đi du lịch.
 7. Giải thích, hướng dẫn, nhắc nhở khuyến cáo khách du lịch về môi trường, văn hóa, tập quán, quy định pháp luật trước và trong quá trình đi du lịch.
 8. Sử dụng hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn và có kinh nghiệm để phục vụ khách.
 9. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng phục vụ khách.
 10. Ủng hộ hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, đóng góp cho kinh tế địa phương.
 11. Không tổ chức chương trình du lịch tới những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn cho khách, những nơi đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh.
 12. Không để người nước ngoài lợi dụng “núp bóng” kinh doanh lữ hành bất hợp pháp.
 13. Không sử dụng thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp lữ hành khác để quảng cáo cho sản phẩm của mình.
 14. Không được “bỏ rơi”, thiếu trách nhiệm với khách du lịch.
 15. Không lợi dụng, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch.
 16. Không có thái độ và hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

Mục 2. Tóm tắt nội dung quy tắc

 1. Tuân thủ pháp luật về kinh doanh lữ hành.
 2. Tư vấn trung thực, đầy đủ về chương trình du lịch và các dịch vụ.
 3. Cung cấp đầy đủ dịch vụ theo chương trình du lịch đã cam kết.
 4. Sử dụng dịch vụ uy tín, chất lượng, an toàn để phục vụ khách.
 5. Cạnh tranh lành mạnh, uy tín.
 6. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra rủi ro.
 7. Hướng dẫn, khuyến cáo về quy định pháp luật, tập quán nơi đến trước và trong quá trình đi du lịch.
 8. Sử dụng hướng dẫn viên được cấp thẻ và có kinh nghiệm.
 9. Xây dựng thương hiệu lữ hành.
 10. Ủng hộ du lịch có trách nhiệm, đóng góp cho kinh tế địa phương.
 11. Không tổ chức đưa khách tới nơi không đảm bảo an toàn.
 12. Không để người nước ngoài lợi dụng “núp bóng” kinh doanh.
 13. Không sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp lữ hành khác quảng bá cho sản phẩm của mình.
 14. Không được “bỏ rơi”, thiếu trách nhiệm với khách.
 15. Không thu lợi bất hợp pháp từ khách.
 16. Không phân biệt đối xử với khách.

Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với doanh nghiệp lữ hành

 ====>>>> Chuyên nghiệp

 ========>>>> Uy tín

 =============>>>>Chất lượng

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TRÍCH LỌC TỪNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội dung 04 (Điều 6 – Quyết định)

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

 1. Đề cao đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên đối với khách du lịch và điểm đến.
 2. Phục vụ khách theo đúng chương trình công ty lữ hành đã cam kết với khách du lịch.
 3. Thân thiện, trách nhiệm, nhiệt tình trong khi hướng dẫn khách du lịch.
 4. Luôn thể hiện thái độ, hành vi tôn trọng khách du lịch.
 5. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro khi đi du lịch trong khả năng và trách nhiệm liên quan.
 6. Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự trong thời gian phục vụ khách du lịch.
 7. Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo khách du lịch về văn hóa, tập quán và các quy định pháp luật trong quá trình phục vụ khách.
 8. Không cung cấp thiếu thông tin và không trung thực với khách.
 9. Không đưa khách tới những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn.
 10. Không cấu kết với lái xe, điểm mua sắm, đơn vị cung ứng dịch vụ để trục lợi từ khách du lịch.
 11. Không được bỏ rơi, không phục vụ khách trong trường hợp xảy ra sự cố.
 12. Không tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.
 13. Không có thái độ và hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

 1. Đề cao đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên.
 2. Phục vụ khách theo đúng chương trình du lịch.
 3. Thân thiện, trách nhiệm, nhiệt tình.
 4. Tôn trọng khách.
 5. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra rủi ro.
 6. Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự.
 7. Khuyến cáo khách du lịch tuân thủ pháp luật và tôn trọng văn hóa, tập quán tại điểm đến.
 8. Không được cung cấp thông tin thiếu trung thực với khách.
 9. Không đưa khách tới những nơi không đảm bảo an toàn.
 10. Không được trục lợi từ khách du lịch.
 11. Không bỏ rơi khách trong trường hợp xảy ra sự cố.
 12. Không tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và văn hóa Việt Nam.
 13. Không phân biệt đối xử với khách.

Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với hướng dẫn viên

 =====>>>>> Chuyên nghiệp

 ===========>>>>>>>Thân thiện

 ==================>>>>>Yêu nghề

Hết phần 2, còn tiếp

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Đà Lạt

www.songchaugroup.com 

KHẦU TRANG ĐIỆN TỬ BLUEZONE - CÙNG PHÒNG CHỐNG COVID-19

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên smartphone

GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG & HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Lòng biết ơn và trân trọng nhất tất cả những gì chúng ta đóng góp cho nhau. Đó là một trong những nội dung của sức mệnh của Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt!

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CỘNG ĐỘNG - BẢO HIỂM COVID-19

Bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm Dịch Cúm Covid-19 thủ tục đơn giản, alo là xong! Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt mong mang đến quý khách an toàn nhất!

MỘT THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ - CÙNG CAM KẾT TỪ BỎ THUỐC LÁ

Tập thể công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cam kết từ bỏ thuốc lá - Vì một thế giới không thuốc lá. Nay không đổi được thì không báo giờ đổi được "KHÔNG THUỐC LÁ"