VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

QUY TẮC – NỘI DUNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CÔNG TY SONG CHÂU ĐÀ LẠT

(Đây là nội dung riêng của Công Ty Du lịch Song Châu Đà Lạt, cấm mọi sao chép, trích dẫn cần ghi rõ nguồn)

----------------------------------------

Phần 1

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ KINH DOANH

CÔNG TY DU LỊCH SONG CHÂU ĐÀ LẠT

 1. SỨ MỆNH

Là công ty kinh doanh đa lĩnh vực, trọng tâm là các dịch vụ mang lại giá tri cuộc sống cho con người với những chuẩn  mực  “Người Việt phục vụ người Việt”.

 1. TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty kinh doanh dịch vụ hàng đầu tại Đà Lạt – Lâm Đồng và vững bước cùng sự phát triển của Việt Nam.

 1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm và chuyên nghiệp
 • Mang đến cho quý khách Giá Trị Cuộc Sống với chi phí thấp nhất
 • Cùng “chất Đà Lạt” tạo nên những sự khác biệt trong mọi dịch vụ hướng đến sự cảm thụ của khách hàng.
 1. TRIẾT LÝ KINH DOANH
 • Giá trị của sự khác biệt từ nhu cầu tiếp nhận
 • “Nguyên tắc nhân quả” trong mọi hoạt động kinh doanh
 • Doanh nghiệp là đại gia đình, sự thành công đến từ giá trị của mỗi thành viên
 1. SLOGAN VÀ LOGO

Cùng trải nghiệm sự khác biệt

 

 

Phần 2

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC  NGHỀ NGHIỆP TRONG CÔNG TY SONG CHÂU ĐÀ LẠT

 1. MỤC ĐÍCH

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp được xây dựng trên nguyên lý đạo đức cơ bản của người Việt Nam, quy luật Nhân – Quả của nhân sinh, giá trị cốt lõi của công ty Song Châu Đà Lạt và kỳ vọng của  người sáng lập Song Châu Đà Lạt để tạo nên những giá trị văn hóa đặc trưng.

 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

2.1 Phạm vi

Quy tắc hướng dẫn các hành vi ứng xử giữa các thành viên với nhau, đối tác và khách hàng.

2.2 Đối tượng

Áp dụng cho toàn thể thành viên của công ty TNHH Song Châu Đà Lạt

 1. NỘI DUNG QUY TẮC

3.1 Quy tắc chung

 • Làm việc vì sự phát triển của công ty Song Châu Đà Lạt, không vì lợi ích riêng của bản thân, nhóm người hay bộ phận nào;
 • Làm việc với khách hàng trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, đôi bên cùng có lợi, đảm bảo  quyền lợi  lâu dài của nhau;
 • Tác phong nhân viên phải nhanh nhẹn, hợp tác, trung thực, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hòa nhã;
 • Hòa đồng, tôn trọng, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ với đồng nghiệp;
 • Luôn tự hoàn thiện cá nhân về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, thái độ làm việc và thay đổi với tư duy chủ động;
 • Chấp hành tốt nội quy công ty, bộ phận làm việc và pháp luật Việt Nam về mọi vấn đề;
 • Tuyệt đối không kết bè nhóm, nói xấu và làm hại lẫn nhau.

SONG CHÂU ĐÀ LẠT CAM KẾT

 • Luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên, khuyến khích toàn thể nhân viên công ty đóng góp và bày tỏ những vấn đề cá nhân để hiểu nhau hơn và hoàn thành tốt công việc phụ trách;
 • Lãnh đạo luôn tin tưởng và tạo mọi điều kiện cho nhân viên học tập, cống hiến và phát triển theo năng lực cá nhân, tăng cường và hiệu quả khả năng làm việc nhóm;
 • Tôn trọng, bảo mật những thông tin cá nhân của các thành viên trong công ty trên nguyên tắc pháp luật, nội quy công ty và giá trị nhân văn của con người với con người;
 • Đảm bảo công bằng trong việc đào tạo, quản lý, đánh giá thành tích cá nhân trong công ty.

3.2 Quy tác đạo đức nghề nghiệp trong quan hệ nội bộ

 • Song Châu Đà Lạt cam kết tạo ra môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng. Mỗi nhân viên là một thành viên trong đại gia đình Song Châu. Tuyệt đối không phân biệt đối xử, xúc phạm, đe dọa trái với giá trị nhân văn của con người.
 • Toàn thể thành viên gia đình Song Châu Đà Lạt luôn làm đúng, đủ và trách nhiệm của mỗi công việc được giao, nhiệm vụ đảm nhận. Luôn tôn trọng người lớn tuổi hơn, cấp trên. Không phân biệt và tạo khoảng cách giữa các đồng nghiệp, bộ phận và cấp quản lý.
 • Tránh mọi tiêu cực cá nhân hay nhóm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hình ảnh và uy tín của công ty, công việc của đồng nghiệp.

3.3 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp  trong quan hệ với khách hàng, tổ chức bên ngoài

 • Các thành viên Song Châu Đà Lạt làm việc vì lợi ích chung của công ty, tránh mọi mâu thuẫn, xung đột với đối tác: khách hàng, đối tác hay các tổ chức..
 • Khi giao dịch với khách hàng và với đối tác, tổ chức bên ngoài mọi thành viên phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu nhưng không vì lợi ích trước mắt mà phạm đến các giá trị của luật nhân quả và sự sự phát triển bền vững.
 • Luôn khuyến khích các thành viên tăng cường các mối quan hệ và hoạt động bên ngoài công ty, nếu cần sự hỗ trợ chính đáng và trong khả năng, công ty sẳng sàng hỗ trợ tối đa cho các hoạt động đó.

3.4 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong bảo mật thông tin và tài sản

Thứ nhất, bảo mật thông tin

 • Mọi thông tin nội bộ, đối tác, khách hàng..của công ty phải tuyệt đối giữ bí mật: bí mật từng nhân viên phụ trách, bí mật trong truyền tin và hỗ trợ công việc của nhau. Cá nhân nào, bộ phận nào phụ trách và kiểm soát thông tin  của chính mình, không bình luận hay phán xét các thông tin của mình.
 • Tuyệt đối không sử dụng thông tin của Song Châu Đà Lạt một cách thiếu thận trọng và truyền cho khách hàng, đối tác, tổ chức, đối thủ cạnh tranh. Công việc ở cơ quan hãy để tại cơ quan, không tin gia đình hay bạn bè trong mọi trường hợp.
 • Trường hợp thành viên đã rời khỏi gia đình Song Châu Đà Lạt cần phải có thái độ đúng đắn và chuẩn mực với gia đình. Với gia đình Song Châu Đà Lạt thì mọi thành viên đã hết làm hoặc đang làm đều là thành viên, được tôn trọng như nhau.

Thứ hai, Bảo vệ tài sản

 • Tài sản của công ty Song châu Đà Lạt dưới dạng vật chất và phi vật chất ở tất cả các khâu, lĩnh vực kinh doanh cùng tạo nên giá trị Song Châu Đà Lạt.
 • Toàn thể thành viên Song Châu Đà Lạt cần ý thức về việc giữ gìn, kiểm soát và phát huy giá trị tài sản công ty dưới mọi hình thức, phải loại bỏ ngay tư tưởng “Của người Bồ Tát, của ta buộc lạt”. Tài sản của công ty chính là tài sản của các thành viên trong gia đình Song Châu.

 3.5 Một số yêu cầu tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là phần giá trị cốt lõi tạo nên giá trị văn hóa của công ty Song Châu Đà Lạt, mang đầy tính nhân văn và phát triển bền vững. Tất cả các thành viên phải tuân thủ:

 • Không lạm dụng quyền hạn, chức vụ được phân công trong công ty;
 • Luôn đề cao trách nhiệm cá nhân, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau trong mọi trường hợp;
 • Thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch, công bằng trong mọi phán quyết và giao phó xử lý công việc;
 • Thật lòng thừa nhận và sửa sai của chính mình để tốt hơn, thái độ tôn trọng và tôn vinh các thành tích tốt mà cá nhân hay bộ phận mang lại cho công ty, tất cả vì sự phát triển chung.
 • Các thành viên luôn ý thức “Giá trị trong tay bạn khi bạn biết chia sẻ và giúp đỡ”.

Phần 3

 VĂN HÓA HÀNH VI TRONG GIA ĐÌNH SONG CHÂU ĐÀ LẠT

VĂN HÓA GIAO TIẾP

 1. VĂN HÓA GIAO TIẾP

Văn hóa giao tiếp chính là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên giá trị hiện hữu của công ty Song Châu Đà Lạt. Toàn thể thành viên công ty không phân biệt chức vụ, vai trò hay công việc đảm nhận như thế nào đều là một thành phần, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng của công ty. Đồng thời, đó chính là một trong lý do chúng ta đồng hành cùng nhau, chúng ta là thành viên của một nhóm, một đội.

1.1 Văn hóa chào hỏi

Thứ nhất, cách chào hỏi

Về tư thế:

 • Đứng thẳng, hướng mắt về với người đối diện thể hiện sự tôn trọng;
 • Lưng ở thế thẳng đứng, vững chắc nhưng linh hoạt, cuối đầu nhẹ khi chào;
 • Luôn tươi cười khi chào khách với tư thế luôn sẳng sàng lắng nghe, hỗ trợ khách về thông tin dịch vụ hay giải quyết vấn đề gì;
 • Trường hợp đang giao tiếp với khách khác hãy chủ động xin phép ngắt lời và mời khách tiếp theo chờ ở vị thế tốt nhất; với đồng nghiệp thì ngừng ngay và ưu tiên chào khách là trên hết.

Về thứ tự ưu tiên:

 • Chào cấp trên/người quản lý trước, khi được chào thì cấp trên phải chào lại;
 • Đồng cấp thì người ít tuổi chào trước;
 • Khách hàng và đối tác thì chúng ta chủ động chào trước.

Thứ hai, cách thức bắt tay

          Không nhất thiết sử dụng trong mọi trường hợp, tùy từng đối tượng mà sử dụng. Trong ngành dịch vụ tránh dùng cho du khách lúc đầu của quá trình cần tư vấn dịch vụ nhưng cần bắt buộc trong các trường hợp trang trọng, đối tác, khách hoàn thành quá trình tư vấn ( không quan tâm đến đến quả của quá trình tư vấn). Cách thức cơ bản:

 • Dùng tay phải (thường) để bắt;
 • Dùng một tay để bắt nhưng với những người lớn hơn cần dùng tay còn lại để đỡ chính tay của mình (tuyệt đối không dùng 2 tay để bắt 1 tay khách);
 • Mắt nhìn thẳng vào người được bắt;
 • Tư thế bình đẳng, hữu nghị, trang trọng;
 • Bắt tay một cách nhẹ nhàng, thân thiết, thể hiện lòng hiếu khách;
 • Ưu tiên cho người đến trước, người cao tuổi và người có chức vụ cao hơn;
 • Đối với những người khách biết chắc địa vị xã hội cao hơn thì không chủ động chìa tay ra trước.

1.2 Văn hóa nói chuyện

          Đây là một trong những vấn đề cơ bản trong giao tiếp ngành dịch vụ, toàn thể thành viên công ty Song Châu cần chú ý:

Dùng từ ngữ phù hợp:

 • Dùng những câu nói đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm như những người thân;
 • Dùng những từ ngữ phổ thông, tuyệt đối không dùng từ địa phương và từ quá chuyên môn, rõ ràng, chính xác; (Lưu ý khi sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp)
 • Không sử dụng ngoại ngữ khi giao tiếp với người sử dụng tiếng việt trừ một số từ: Visa, Passport, Booking, Email, Fax…

Cách nói chuyện:

 • Âm lượng vừa đủ nghe, không lặp lại cùng một giọng điệu;
 • Không giao tiếp khi một trong 2 bên đang ăn hoặc uống, người đối diện đang tiếp chuyện người khác…(trường hợp cần thiết cần xin lỗi để ngắt lời);
 • Tuyệt đối không nhai kẹo hoặc hút thuốc trước mặt khách;
 • Sử dụng những lời nói tích cực, dễ nghe, tránh mọi trường hợp nói tục, thô lỗ;
 • Khi nói chuyện cần xác định khoảng cách thích hợp, nên giữ khoảng cách trong 0.75 – 1.2m;
 • Tuyệt đối không nói thầm hoặc vọng xa.

1.3 Văn hóa nghe, kỹ năng lắng nghe

          Trong triết lý Nhân – Quả của công ty Song Châu, chúng ta có thể hình dung văn hóa nghe trong giao tiếp như “Nói là gieo, nghe là gặt” mà ông bà đã dạy. Toàn thể thành viên Song Châu cần lưu ý:

 • Tập trung nắm bắt ý tưởng, phỏng đoán tình huống mà có cách diễn đạt phù hợp, tăng khả năng hiểu nội dung và thu hút sự chú ý;
 • Khuyến khích khách bộc lộ ý kiến và ý muốn qua các câu hỏi gợi ý;
 • Nhắc lại/xác nhận lại thông tin dịch vụ bằng thái độ trân trọng, biết ơn, có thể dùng những từ đồng nghĩa để diễn đạt thiết phục hơn;
 • Thái độ giao tiếp là một trong những yếu tố thăn chốt để có kết quả như mong muốn, nhìn thẳng khách và luôn tươi cười, tránh tuyệt đối những hành động dư thừa và phản cảm trong giao tiếp;
 • Xử lý tình huống trong giao tiếp là một nghệ thuật.

1.4 Văn hóa giao tiếp qua điện thoại

 • Nhắt máy trả lời khi tiếng chuông thứ 2-3;
 • Khi nhắt máy cần thực hiện:
  • Tên bộ phận – Xin nghe
  • Tên người nghe – Xin nghe
  • Tên người nghe + tên bộ phận xin nghe
 • Khi gọi đi:
 • Nói ngắn gọn, rõ ràng, âm lượng vừa đủ nghe, giọng nói vui vẻ và thân thiện;
 • Luôn giữa thái độ bình tĩnh, tuyệt đối không cải nhau qua điện thoại;
 • Kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời chào, cảm ơn và đặt máy một cách nhẹ nhàng;
 • Âm điện thoại vừa đủ nghe (cố định + di động);
 • Ghi chú những tin nhắn một cách rõ ràng và đầy đủ, nhắn lại cho người gọi thông tin chốt dịch vụ.

1.5 Văn hóa giao tiếp giữa cấp quản lý với nhân viên

Giao tiếp của cấp dưới  với cấp trên

 • Tôn trong và cư xử đúng mực;
 • Ý tưởng và thể hiện nội dung rõ ràng;
 • Diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc, trọng tâm những vấn đề cần nói;
 • Thái độ cầu thị, kiên trì thuyết phục cấp trên khi cần thiết;
 • Tuân thủ quyết định của cấp trên, làm tốt công việc được giao;
 • Khiêm nhường trước các thành tích, khen tặng và luôn chân thành nhận sự góp ý, đánh giá của cấp trên.

Giao tiếp của cấp trên với cấp dưới

 • Tạo không khí thân thiện, hoà đồng;
 • Tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích nhân viên thể hiện ý kiến và phản ảnh tình trạng dịch vụ..
 • Truyền đạt thông tin, quyết định một cách rõ ràng, mạch lạc, nhất quán;
 • Nói sự thật, không giấu những khó khăn của công ty, không hứa suông và ngẫu hứng;
 • Đối xử công bằng, công minh trong thưởng phạt;
 • Bao dung, độ lượng với những khuyến điểm, sai lầm không cố ý của cấp dưới;
 • Quan tâm đến đời sống cấp dưới, phát huy vai trò của Công Đoàn.
 1. VĂN HÓA GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG

2.1 Quy định chung

Văn hóa giới thiệu và tự giới thiệu

Đây là khâu quan trọng có vai trò hàng đầu tạo ra sự thành công cho các cuộc tiếp xúc, tạo ấn tượng cho người giao tiếp.

 • Giới thiệu người có địa vị thấp cho người địa vị cao trước;
 • Giới thiệu chức vụ kèm theo tên người được giới thiệu, có thể đi sau vào lĩnh vực phụ trách;
 • Giới thiệu người cùng công ty cho khách hàng trước;
 • Trong tự giới thiệu với đối tác, giới thiệu ngắn gọn về Tên + bộ phận;
 • Trong xử lý tình huống thì giới thiệu Chức vụ trước + tên;
 • Thái độ khiêm nhường, tôn trọng khách và lịch sự trong mọi tình huống;

Sử dụng danh thiếp

Đây là cầu nối đưa các mối quan hệ gần nhau hơn trong kinh doanh. Đây là cách tối ưu nhất hiện nay trong giao tiếp trực tiếp.

 • Sử dụng danh thiếp theo mẫu chung của công ty Song Châu và có sự cho phép của công ty;
 • Sử dụng để trao đổi, giới thiệu với khách hàng, đối tác trong các nghi thức ngoại giao, trang trọng;
 • Danh thiếp có thể tặng kèm theo quà tặng, đồ lưu niệm khi thăm hỏi, cảm ơn khách hàng;
 • Không dùng danh thiếp cũ, gấp, gãy góc..
 • Khi trao đổi, người gửi giới thiệu trước sau đó mới gửi danh thiếp;
 • Khi nhận danh thiếp của người khác, cần cuối đầu nhẹ thể hiện sự cảm ơn và nói cảm ơn, sau đó gởi lại danh thiếp của mình nhưng không cần giới thiệu;
 • Khi gửi cho nhiều người thì nên gửi cho người có địa vị cao trước, người đứng đầu trước, người lớn tuổi trước;
 • Khi nhận danh thiếp cần nhận và cất một cách trân trọng.

2.2 Văn hóa giao tiếp giữa nhân viên công ty với khách hàng

Các nguyên tắc chung

 • Làm vừa lòng khách hàng với thái độ đón tiếp, nội dung thông tin dịch vụ;
 • Tận tâm với khách hàng không nhất thiết phải cần hợp đồng dịch vụ ngay, mà hướng đến sự hỗ trợ khách tốt nhất với vai trò là người nhà;
 • Lắng nghe ý kiến của khách hàng một cách tích cực, tuyệt đối không nói “KHÔNG” trực tiếp với khách hàng, nên từ chối khéo mọi dịch vụ không thể thực hiện hoặc không có;
 • Luôn đặt lợi ích của khách hàng cùng với lợi ích của công ty Song Châu;
 • Khách hàng rất quan trọng, là người nuôi sống công ty nhưng không phải là “Thượng Đế”.

Chào và hướng về khách hàng khi thực hiện giao dịch/tư vấn

 • Chủ động tiếp cận khách hàng, gợi mở sự sẳng sàng phục vụ và khích thích nhu cầu khách hàng qua tư vấn sản phẩm dịch vụ;
 • Chào đón, tiếp và tư vấn khách hàng với cái tâm của người làm dịch vụ, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể một cách hợp lý và trang trọng. Ví dụ:
  “Xin chào Anh/chị/ông/bà… Em/tôi/cháu có thể giúp gì được anh/chi/ông/bà..?!”
 • Tiếp đón ngay khách hàng đến, không để chờ đợi. Trường hợp đang bận tiếp một khách khác, xin lỗi khách đang tiếp và mời khách mới ngồi vị trí thuận lợi để chờ, để tiếp cận thông tin dịch vụ có sẳng;
 • Cần chủ động hoàn toàn để tiếp khách, ưu tiên tiếp khách đến trước và nên tách mọi khách/lần giao dịch ra riêng, nên ở từng khu riêng/khoảng cách nhất định để mỗi khách có khoảng không gian riêng;
 • Không sử dụng điện thoại khi đang giao dịch với khách hàng trừ trường hợp khẩn cấp từ những cuộc điện thoại cố định, cần xin lỗi khách khi tiếp nhận điện thoại đến;

Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng

 • Tập trung vào khách đang giao tiếp, nắm và xác nhận lại dịch vụ khách tiếp cận;
 • Thái độ đồng cảm, hòa nhã, thân thiện và lịch thiệp, không nóng vội, thờ ơ, lạnh lùng và tỏ vẻ khinh khi khách yêu cầu;
 • Dùng từ đẹm “Vâng, Dạ, Vui lòng..” khi tiếp nhận thông tin, tuyệt đối không ngắt lời;
 • Dùng linh hoạt và hiệu quả ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp với khách;
 • Âm lượng, cách tiếp nhận và phản hồi rõ ràng, nhanh chóng và chắc chắn.

 

Dùng cách xưng hô, sử dụng từ ngữ trong giao tiếp

 • Dùng tư xưng hô đúng đối tượng: anh/chi/ông/bà/bạn/em…
 • Xin chào, cảm ơn, xin lỗi và cảm ơn là những từ luôn phải tồn tại trong tâm thức của thành viên Song Châu khi giao tiếp.
 • Tuyệt đối dùng từ địa phương khi xưng hô, mỹ từ mỉa mai khách hàng.

2.3 Những lưu ý khi giao tiếp với khách hàng

 • Đúng giờ, tác phong chuyên nghiệp;
 • Thực hiện đúng cam kết với khách hàng, đảm bảo lòng tin khách hàng là trên hết vì Song Châu là công ty kinh doanh dịch vụ.
 • Thái độ quan tâm khách, luôn tự hào về công ty Song Châu và tất cả mọi thành viên đều là “chủ doanh nghiệp, chủ Song Châu”.
 1. HÀNH VI CÁ NHÂN TẠI NƠI LÀM VIỆC

3.1 Trang phục và diện mạo

 • Mặc đồng phục theo quy định của công ty, gọn gàng, phẳng mép, sạch sẽ;
 • Đeo bảng tên trong lúc làm việc và giao dịch với khách;
 • Diện mạo gọn gàng (tóc, râu, quần áo..), có thể để tóc theo cá tính nhưng không quá hộm hỉnh so với mọi người xung quanh.
 • Nữ phải trang điểm nhưng nhẹ nhàng, mắt và môi là bắt buộc. Nam tóc, râu phải gọn gàng. Lưu ý mùi cơ thể, dùng nước hoa nhẹ nhàng.
 • Tuyệt đối không đi guốt quá cao, dép lê..

3.2 Phong cách đi đứng

 • Tư thế đàng hoàng, không vội vàng hấp tấp, không quá chậm chạp;
 • Loại trừ các cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể gây phản cảm hoặc trái với nội dung giao tiếp trong phong cách đi đứng;
 • Luôn nhường cho người lớn tuổi, cấp trên, phụ nữ, trẻ em..trong đi đứng, vượt lên hoặc va chạm phải biết xin lỗi;
 • Không tựa vào bất cứ cái gì khi giao tiếp.

3.3 Tác phong làm việc

 • Đi làm đúng giờ, tuyệt đối không để người giao ca hay khách hàng chờ đợi;
 • Khi vắng, làm muộn vì bất cứ lý do gì phải liên hệ với quản lý trực tiếp;
 • Chào hỏi, vui vẻ, chan hòa khi đến văn phòng làm việc;
 • Làm việc của mình phụ trách, không bàn tán việc không liên quan, không tán gẫu gây mất đoàn kết nội bộ, ăn uống, hút thuốc, uống rượu tại nơi làm việc; không nghe nhạc, nhắn tin di động, facebook..trong giao tiếp khách hàng/đồng nghiệp hoặc chưa làm xong việc;
 • Không bỏ vị trí khi đang giờ làm, muốn ra ngoài phải có người phụ trách thay thế trong giới hạn thời gian cho phép.

3.4 Vệ sinh, nội vụ

 • Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ gọn gàng;
 • Các thiết bị làm việc phải gọn gàng, khoa học, không để vật dụng cá nhân quý giá tại nơi làm việc, nơi công cộng;
 • Không rời khỏi nơi làm việc hay giao ca khi chưa sắp xếp nơi làm việc gọn gàng;
 • Chủ động dọn vệ sinh, gìn giữ vệ sinh nơi làm việc: Xanh – Sạch – Đẹp;
 • Không xả rác, hút thuốc, nhai kẹo..tại nơi làm việc;

3.5 Ý thức với công việc và tập thể

 • Thái độ vui vẻ, hòa nhã, thoải mái trong khi làm việc, tuyệt đối không: nhăn nhó, thở dài, nói tục, mỉa mai…công việc, các thành viên khác;
 • Không để các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến những người xung quanh, công việc;
 • Quan tâm, chia sẻ công việc, khó khăn với các thành viên, bộ phận, cộng sự. Tuyệt đối không sống ích kỷ, bàng quan, thờ ơ, lạnh lùng với người khác;
 • Tuyệt đối không chia rẽ nội bộ, chia nhóm vì lợi ích riêng;
 • Lời chào khi đến, khi ra khỏi nơi làm việc.

3.6 Ý thức tham gia hội họp

 • Đúng giờ, đầy đủ và tích cực;
 • Ngồi theo đúng vị trí nếu có sự chỉ định;
 • Đến trước ít nhất 5 phút, không để mọi người chờ đợi;
 • Hiểu rõ những yêu cầu và nội dung cuộc họp, trao đổi trực tiếp và thẳng thắng với người liên quan trong cuộc họp;
 • Tuyệt đối không bàn luận ngoài cuộc họp, mọi thành viên luôn nhớ “Luôn ganh đua nhưng không ganh ghét” nên nọi việc không giải quyết theo cảm tính cá nhân;
 • Chú ý lắng nghe khi người khác trình bày, tuyệt đối không làm việc riêng khi họp;
 • Không nói chuyện, nghe điện thoại, nhắn tin điện thoại, facebook, zalo..trong cuộc họp (điện thoại phải để chế độ im lặng khi họp);
 • Không nói xấu, bôi nhọ người khác, tranh cải gay gắt hoặc khiếm nhã trong cuộc họp;
 • Không tự ý bỏ cuộc họp trừ những trường hợp bất khả kháng hoặc sự cho phép của người phụ trách cuộc họp.

3.7 Ứng xử khi có thành viên mới gia nhập gia đình Song Châu

 • Mọi thành viên Song Châu giúp đỡ cho thành viên mới tiếp cận công việc một cách tốt nhất, phù hợp với khả năng;
 • Thái độ hợp tác, giúp đỡ, nên nhớ ai cũng có lúc bắt đầu;
 • Không tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ miệt thị hoặc đối xử bất bình đẳng với nhân viên mới.
 1. VĂN HÓA BÀI TRÍ CÔNG SỞ

4.1 Phòng/bàn làm việc

 • Theo sự phân công của quản lý nhưng tự trang trí nơi mình làm việc thật đẹp và phù hợp với không gian chung;
 • Trang trí phù hợp với tính chất công việc, khoa học và gọn gàng;
 • Làm sao để nơi mình làm việc ấn tượng, thu hút sự chú ý nhưng phải tiết kiệm.
 • Với các bộ phận đặc thù: buồng phòng, bếp..cần lưu ý thận trọng tuyệt đối đến vấn đề Phòng cháy chữa cháy.

4.2 Phòng họp, phòng truyền thống

 • Theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận và người phụ trách.

4.3 Nơi công cộng

 • Ý thức tự gìn giữ vệ sinh nơi công cộng;
 • Trang trí và có trách nhiệm chăm sóc vật dụng, cây xanh;
 • Tuyệt đối không đẩy trách nhiệm cho nhau trong việc trang trí và bài trí các vận dụng, luôn xác định đây là ngôi nhà chung của gia đình và mỗi thành viên phải có ý thức.
 1. VĂN HÓA SONG CHÂU ĐÀ LẠT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

5.1 Các sự kiện thường niên

 • Tham gia đầy đủ, đúng giờ và nhiệt tình các sự kiện;
 • Có trách nhiệm và ý thức tham gia, phụ trách công việc trong các sự kiện chung;
 • Công ty luôn có các sự kiện sau: Tân niên, tất niên, sinh nhật các thành viên, kỷ niệm ngày thành lập công ty, kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ…

5.2 Dự tiệc và ngồi xe ô tô

 • Các thành viên nhiệt tình, trách nhiệm trong khi đảm nhận các công việc trong các tiệc chiêu đãi của công ty hoặc đại diện tham gia tiệc;
 • Lưu ý thời gian tham dự tiệc đúng giờ, chủ động giao tiếp đối tác, khách mời;
 • Luôn mặc trang phục trang trọng, đeo bảng tên và mang theo danh thiếp cá nhân/công ty khi tham gia tiệc;
 • Văn hóa ăn uống trong tiệc tùng cần tuân thủ thể hiện đẳng cấp;
 • Đối với xe ô tô công ty đưa đón khách, đối tác cần thực hiện theo đúng chuẩn mực ngoại giao.

Trên là nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp của công ty Song Châu Đà Lạt. Tất cả chúng ta là một gia đình, chúng ta cùng xây dựng và phát triển gia đình chúng ta một cách tốt nhất trong sự phát triển bền vững công ty. Trong quá trình thực hiện còn nhiều thiếu sót, rất mong toàn thể thành viên gia đình Song Châu đóng góp và hoàn thiện hơn.

Trân trọng,

Đà Lạt, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

  Trần Thị Thái Hòa

Nơi nhận:
- Toàn thể  thành viên công ty;

- Văn thư lưu trữ;

- Các chi nhánh, văn phòng

- Người tập huấn cho nhân viên mới.

>>> Xem thêm nội dung bài học từ Đức Phật

 05 TIÊU ĐIỂM BẤT DIỆT CỦA SONG CHÂU

Đơn giản vậy đó..nhưng thật sự khó khi chúng ta không có "Tâm" trong công việc!

Một trong những thói quen xấu nhât và khá phổ biến của người Việt!

Ai cũng cho mình đúng và này nọ nhưng thực sự có thực hiện không?

Cái tôi - Thực sự không đi đâu - Vì cái tôi

Lời nhắc nhở nhỏ... 

Văn hóa Doanh nghiệp - Công ty du lịch Song Châu luôn cam kết!