Tuyển dụng

VIỆC LÀM KHAI XUÂN CANH TÝ 2020

Việc làm Du lịch Đà Lạt - đồng hành và phát triển! Chúng tôi cần đồng đội cho sự phát triển bền vững - Du lịch Đà Lạt 2020

TUYỂN DỤNG - VIỆC LÀM 2020

Ổn định - Phát triển - Bền vững, Công ty Du lịch Quốc tế Song Châu Đà Lạt cần tuyển các vị trí thuộc các nhóm lĩnh vực kinh doanh 2020 tại Đà Lạt

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CUỐI NĂM

Nhằm ôn định và phát triển, công ty du lịch Song Châu cần tìm kiến những thành viên phù hợp nhất - 093 123 6339

VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - SONG CHÂU GROUP CẦN NGƯỜI 2019

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tuyển một số vị trí nhằm ổn định và phát triển. Việc làm du lịch Đà Lạt - Chúng tôi cần bạn: 093 123 6339

TÌM ĐỒNG ĐỘI ĐỂ HOÀN THIỆN & PHÁT TRIỂN

Cần tìm đồng đội để hoàn thiện và phát triển công ty. Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tìm đồng đội ở một số vị trí. VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - TUYỂN DỤNG LÀM NGAY