Tuyển dụng

TRUY TÌM ĐỒNG ĐỘI - SONG CHÂU GROUP

Nhằm hoàn thiện chính mình va phát triển bền vững, công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tìm đồng đội bộ phận Sales và Marketing tại Đà Lạt

CẦN NGƯỜI ĐỂ LÀM VIỆC - CẦN NGƯỜI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Nhu cầu phát triển và ổn định, chúng tôi cần tìm đồng đội để phát triển - để làm việc cho DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ LẠT. Công ty Du lịch Song Châu Đà LẠt cần bạn!

CẦN BẠN ĐỒNG HÀNH HẬU COVID-19

Covid đã qua, chúng ta cần khởi động lại mọi việc và chúng tôi đang cần bạn! NHIỆT HUYẾT - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TO - TRÁCH NHIỆM

TRỰC VĂN PHÒNG LỮ HÀNH - NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt một sự trải nghiệm cho chính bạn! Chúng tôi tìm đồng đội: NHÂN VIÊN PHÒNG LỮ HÀNH - NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

VIỆC LÀM KHAI XUÂN CANH TÝ 2020

Việc làm Du lịch Đà Lạt - đồng hành và phát triển! Chúng tôi cần đồng đội cho sự phát triển bền vững - Du lịch Đà Lạt 2020