Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CUỐI NĂM

Nhằm ôn định và phát triển, công ty du lịch Song Châu cần tìm kiến những thành viên phù hợp nhất - 093 123 6339

VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - SONG CHÂU GROUP CẦN NGƯỜI 2019

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tuyển một số vị trí nhằm ổn định và phát triển. Việc làm du lịch Đà Lạt - Chúng tôi cần bạn: 093 123 6339

TÌM ĐỒNG ĐỘI ĐỂ HOÀN THIỆN & PHÁT TRIỂN

Cần tìm đồng đội để hoàn thiện và phát triển công ty. Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tìm đồng đội ở một số vị trí. VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - TUYỂN DỤNG LÀM NGAY

TUYỂN DỤNG BỔ SUNG THÁNG 4

Đợt tháng 3 chúng tôi đã đủ người cho một số bận phận nhưng vẫn còn thiếu một vài vị trí, Song Châu tuyển tháng 4/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt đang tìm đồng đội của mình trong ổn định và phát triển công việc. Chúng tôi cần bạn!