Tuyển dụng

VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - SONG CHÂU GROUP CẦN NGƯỜI 2019

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tuyển một số vị trí nhằm ổn định và phát triển. Việc làm du lịch Đà Lạt - Chúng tôi cần bạn: 093 123 6339

TÌM ĐỒNG ĐỘI ĐỂ HOÀN THIỆN & PHÁT TRIỂN

Cần tìm đồng đội để hoàn thiện và phát triển công ty. Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cần tìm đồng đội ở một số vị trí. VIỆC LÀM ĐÀ LẠT - TUYỂN DỤNG LÀM NGAY

TUYỂN DỤNG BỔ SUNG THÁNG 4

Đợt tháng 3 chúng tôi đã đủ người cho một số bận phận nhưng vẫn còn thiếu một vài vị trí, Song Châu tuyển tháng 4/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019

Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt đang tìm đồng đội của mình trong ổn định và phát triển công việc. Chúng tôi cần bạn!

VIỆC LÀM ĐÀ LẠT CÙNG SONG CHÂU ĐÀ LẠT

Công ty Du lịch Đà Lạt cần tuyển một số vị trí. Công việc/Công ty không bỏ bạn chỉ có bạn bỏ mà thôi! Chúng tôi cần bạn - 09 3 123 6339 (Thiện Chí chờ bạn!)